بررسی سیاست های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار

بررسی سیاست های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار

گردشگری تاثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی،فرهنگی و سیاسی کشور می گذارد. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روزافزون نفت اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاست گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راه حل هایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می تواند راه برون رفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبه های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در این تحقیق، بررسی سیاست های دولت حول چهار محور سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و آموزشی انجام گرفته استوقت شرعی هواشـناسـی
اوقات شرعی

لینک های مفید :

آمار بازدید :

  • آمار بازدید امروز : 304 نفر
  • آمار بازدید دیروز : 357 نفر
  • آمار بازدید کل : 122715 نفر
شمسی میلادی

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم
Online User